top of page

Sencer Deren'le Marka Sohbetleri 01 - Markalar İnsanlar Gibidir!

Updated: Aug 8

Marka bir logo ve isimden oluşmaz. Markaların da tıpkı insanlar gibi bir kimliği, karakteri ve değerler zinciri vardır. Marka konseptini anlamak için onları birer insan gibi düşünmeliyiz.


24 views0 comments
bottom of page